Novinky

KORADO - zdražení

Společnost KORADO oznamuje po pečlivém zvážení situace na trhu že přistupuje ke zvýšení cen vybraných výrobků:

otopné deskové tělesa +2,4%,

otopná trubková tělesa +4,4%,

designová otopná tělesa +2,4%,

nový ceník příslušenství (uchycený,kryty,atd.)

Uvedené zvýšení cen vstoupí v platnost 1.3.2018

KORADO - nový ceník 3/2018