Koupelny a bytová jádra

Nabízíme kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader

Provádíme rekonstrukce bytových jader, koupelen v cihlové zástavbě, ale také realizace a rekonstrukce v rodinných domech. Koupelna je společně s kuchyní srdcem bytu, proto je třeba jí věnovat náležitou péči. Ať se jedná o byt v paneláku, ve staré zástavbě, nebo v rodinném domě, rádi Vám s koupelnou pomůžeme. Dnes není úplně snadné se orientovat ve všech technologických postupech, materiálech, technických předpisech apod. Využijte proto našich zkušeností a nechte si pomoci od našeho technika, který se může stát Vaším průvodcem při rekonstrukci koupelny na míru. Velmi rádi pro Vás zorganizujeme a připravíme rekonstrukci koupelny na klíč.

- zdarma zaměříme a vypracujeme cenovou kalkulaci  
- provedeme veškeré bourací práce
- odvezeme odpad na ekologicky řízenou skládku        
- provedeme veškeré zednické práce dle specifikovaných požadavků         
- provedeme rozvod elektroinstalace,vodoinstalace,topení vč.revizí        
- obložíme požadovaným keramickým obkladem a dlažbou            
- objednáme, dovezeme a osadíme zařizovací předměty (WC, umyvadlo, koupelnový nábytek, vana ...)         
- uklidíme a předáme zákazníkovi

Možná řešení rekonstrukcí koupelen:

Vybourání bytového jádra

Jedná se zejména o rekonstrukce původních umakartových bytových jader v panelových domech. Tyto panelákové koupelny byly v rámci zprůmyslnění stavebnictví za minulého režimu hojně užívány, byly však ale navrženy s omezenou životností a dnes jsou v naprosté většině nevyhovující. A to nejen z hlediska dnešních požadavků bydlení, ale také z hlediska hygienického, kdy tyto konstrukce již mohou trpět různými vadami a netěsnostmi a následně také plísněmi.

Rekonstrukce koupelny bez bourání 

Některé firmy nabízejí opravu pouze použitím obkladu původního umakartového bytového jádra novými obkladovými panely. Dokonce se tomu někdy říká rekonstrukce. Ovšem z předešlého je dostatečně patrné, že se jedná jen o povrchní řešení nevyhovujícího hygienického stavu a jen o odsunutí problému na pozdější dobu. Spíše by se tedy hodilo označení „renovace koupelny“, ovšem ani to není přesné. Tyto práce nikomu nedoporučujeme. V panelovém bytě doporučujeme pouze kompletní rekonstrukci koupelny. V případě že se nejedná o původní umakartové bytové jádro v panelovém domě, pak je často možné provést rekonstrukci bez bourání.
 

Nová koupelna zděná nebo ze sádrokartonu ?

Bytové jádro z pórobetonu

Jedná se o tvárnice, která je vyrobena z vápna, písku, cementu a vody. Uvnitř obsahuje milióny vzduchových pórů, které jí také daly jméno: pórobeton.. Na trhu je několik výrobců a můžete se tak setkat např.YTONG, PORFIX, HEBEL, atd. Jedná se o standardní materiál, dlouhodobě ověřený, ze kterého se stavějí celé domy.

Výhody pórobetonu:

- snadná manipulace, jednotlivé tvárnice jsou lehké a malé
- možnost jakýchkoliv dodatečných změn. Vyříznout nové dveře, dodělat zděnou poličku, nebo pověsit jakoukoliv skříňku není problém.
- výborné zvukově-izolační vlastnosti

Nevýhody pórobetonu:

- vyšší hmotnost celkové konstrukce
- jedná se v podstatě o klasické zdění a je třeba nechat konstrukci vytvrdnout (delší technologický proces)

Bytové jádro ze sádrokartonu – SDK

Sádrokartonová konstrukce (SDK) je také poměrně hojně používaný způsob výstavby nových příček. Jedná se o systém suché výstavby, kdy se nejprve instaluje nosný rošt ze systémových profilů a následně se oplášťuje sádrokartonovými deskami. Ty se následně po vytmelení a vybroušení spár mezi deskami mohou rovnou bílit. Musíte dopředu plánovat, kde budete chtít pověsit třeba poličku. V těchto místech se musí instalovat nosné profily, do kterých je možné poličku připevnit. Montáž těchto konstrukcí vyžaduje proškoleného odborníka, proto nesvěřujte tuto práci každému. Vždy vyžadujte proškolení např. od firmy Knauf, nebo Rigips, případně jiného výrobce.

Výhody sádrokartonu:

- celková nižší hmotnost hotové konstrukce
- rychlost montáže – suchý proces
- vedení instalací uvnitř konstrukce (bez drážkování)

Nevýhody sádrokartonu:

- nutnost předem počítat, kde budete chtít co pověsit, nebo instalovat
- větší náchylnost na poškození, škrábance, odřeniny
- zvýšená prašnost při finálním broušení

Administrativní náležitosti týkající se stavby:

Vyřízení stavebního ohlášení nebo stavebního povolení

Stavební zákon umožňuje rekonstrukci započít v jednom ze třech typů režimů:

bez stavebního povolení nebo ohlášení
- nedochází k zásahům do statiky stavby, změně účelu využití stavby nebo ke změně jejího vzhledu, např. nová koupelna půdorysně kopíruje původní bytové jádro

se stavebním ohlášením 
– nedochází k zásahům do statiky, mění se dispozice bytu,

se stavebním povolením 
– stavební úpravy, při nichž nestačí ohlášení, např. vyříznutí díry pro dveře v nosném panelu

Pokud si stavební úpravy vyžádají souhlas místního stavebního úřadu, naše společnost za vás vše vyřídí na základě vystavení plné moci.

Získání souhlasu

Naše společnost zajistí potřebné administrativní náležitosti (např. souhlas vlastníků okolních bytů, souhlas hasičů, aj.), jsou-li vyžadovány a neopatří-li si je klient.  Pokud se jedná o družstevní byt, nesmíte zapomenout také na získání souhlasu družstva jako vlastníka bytu. Obecně se dá říci, že také rekonstrukce bytů v osobním vlastnictví podléhá pravidlům, které si odsouhlasí společenství vlastníků. Je tedy potřeba tyto podmínky předem zjistit a následně se podle nich řídit. O všem vás budeme informovat a na vše dopředu upozorníme.

Co říká stavební zákon?

Nejčastější dotaz našich zákazníků zní:  “Je pravda, že není nutné stavební povolení či ohlášení na přestavbu bytového jádra?”

Podle našich dostupných informací by měly stavební úřady vyžadovat ohlášení stavebních úprav. V případě zásahu do nosných konstrukcí pak stavební povolení. V každém případě doporučujeme informovat se na konkrétním stavebním úřadě, nebo u nás. Postup jednotlivých úřadů se liší a my vám rádi sdělíme, jak to bývá ve vašem místně příslušném stavebním úřadě.

K podávání žádostí na stavební úřady je nutné používat k tomu určených formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách každého úřadu nebo v naší kanceláři.

Další častý dotaz se vztahuje k souhlasu vlastníka domu (bytové družstvo, sdružení vlastníků…). Stavebnímu úřadu není nutné předkládat souhlas vlastníka nemovitosti. To ovšem neznamená, že investor by si ho neměl obstarat. Většina stanov bytových družstev i společenství vlastníků souhlas se stavební úpravou vyžaduje. Toto samozřejmě nevyplývá ze Stavebního zákona, ale týká se vlastnických práv a povinností každého z nás.

S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme.